Curs GDPR in Oradea-Se adresează managerilor care doresc să înteleagă modul în care cerințele UE vor afecta organizația lor, managerilor implicați în /sau răspunzatori de respectarea GDPR, cum ar fi managerii de: securitate; responsabilii de protecție a datelor; de securitate a informațiilor; IT; de proiect; de guvernanță corporativă; de risc și de conformitate, precum şi personalului din departamente financiare sau resurse umane , cum ar fi managerii de: securitate; responsabilii de protecție a datelor; de securitate a informațiilor; IT; de proiect; de guvernanță corporativă; de risc și de conformitate, precum şi personalului din departamente financiare sau resurse umane.

Tematica curs GDPR in Oradea

Fundamentele și terminologia privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR)
Cele șase principii privind protecția datelor cu caracter personal
Categorii speciale de date cu caracter personal
Drepturile persoanelor vizate
Operator și persoana împuternicită de operator
Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii
Securizarea datelor personale
Raportarea încălcării datelor
Cum se efectuează o evaluare a impactului privind protectia datelor
Rolul ofițerului pentru protecția datelor (DPO)
Transferul datelor cu caracter personal în afara UE
Competențele autorităților de supraveghere
Alte documente, materiale utile participanților

Inscrieri curs GDPR

Ne puteți contacta pentru detalii privind tematica cursurilor, locaţii, facilităţile incluse şi modalitatea de înscriere la:

Telefon : 0771 579 050
Email : gdpr@infomedpro.ro