Implementare Strategie Națională Anticorupție conform H.G. 1269/2021

Despre Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

Romania s-a angajat în lupta împotriva corupției prin elaborarea și adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025. Aceasta strategie vizează:

  • Promovarea integrității și transparenței în sectorul public
  • Reducerea vulnerabilităților și riscurilor de corupție
  • Îmbunătățirea mecanismelor de prevenire și sancționare a corupției

Obiectivele și Măsurile Strategiei ANticorupție

Obiectivele strategiei includ creșterea gradului de integritate la nivel organizațional și reducerea impactului corupției asupra cetățenilor. Măsurile propuse includ:

  • Evaluarea și consolidarea cadrului normativ anticorupție
  • Promovarea educației și a conștientizării anticorupție
  • Îmbunătățirea mecanismelor de raportare și investigare a cazurilor de corupție

Solicitați o consultație gratuită pentru a discuta necesitățile specifice în ceea ce privește implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în instituția dvs.

Servicii Implementare Strategie Națională Anticorupție

Consultanță și Asistență
Tehnică

Oferim consultanță specializată și asistență tehnică pentru a naviga prin complexitatea cadrului normativ anticorupție și pentru a dezvolta strategii personalizate de conformitate.

Evaluarea Conformității și Auditul Anticorupție

Realizăm evaluări ale conformității cu normele anticorupție și audituri pentru a identifica potențialele riscuri și pentru a recomanda măsuri de remediere.

Dezvoltarea și Implementarea Planurilor de Integritate

Ajutăm instituțiile publice să dezvolte și să implementeze planuri de integritate care promovează valorile de transparență, responsabilitate și integritate.

Formare și Conștientizare Anticorupție

Oferim programe de formare și campanii de conștientizare pentru a încuraja o cultură organizațională care respinge corupția.

Evaluarea și Monitorizarea Implementării Strategiei

Oferim servicii de evaluare și monitorizare a implementării strategiei anticorupție, pentru a asigura că obiectivele sunt atinse și pentru a recomanda îmbunătățiri.

Asistență Juridică
Specializată

Oferim asistență juridică pentru a naviga prin complexitatea legilor și reglementărilor anticorupție, asigurând conformitatea și reducerea riscurilor asociate.

Beneficiile Implementării Strategiei Naționale Anticorupție

Creșterea Transparenței și Responsabilității

Implementarea măsurilor anticorupție promovează transparența în activitatea instituțiilor publice și responsabilitatea funcționarilor publici, contribuind la crearea unei culturi organizaționale bazate pe etică și integritate.

Îmbunătățirea Reputației și a Încrederii Publice

O administrație publică transparentă și responsabilă poate îmbunătăți reputația instituțiilor și poate restaura încrederea publicului în capacitatea lor de a servi interesul public.

Reducerea Riscurilor Legate de Corupție și Fraudă

Măsurile preventive și reactive propuse în strategie pot contribui la reducerea riscurilor asociate cu corupția și frauda, protejând astfel resursele publice.

Promovarea Integrității Organizaționale

O cultură organizațională care valorizează integritatea poate atrage talente de calitate și poate încuraja un comportament etic în rândul angajaților.

Creșterea Eficienței și Eficacității Administrative

Prin reducerea corupției și promovarea transparenței, instituțiile publice pot opera mai eficient și pot asigura o alocare mai eficace a resurselor publice.