Servicii GDPR / DPO

Evaluare

Planificare

Implementare

Noul Regulament european privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”) a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, înlocuind Data Protection Directive 95/46/ec.

Spre deosebire de alte tipuri de acte normative europene, prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru statele membre și trebuie aplicate în integralitatea sa; in executarea Regulamentului, acesta are prioritate dreptului național.

Toate societățile, indiferent de obiectul de activitate sau de cifra de afaceri, procesează date personale în activitatea lor, fie că aceste date sunt ale angajaților, ale clienților, ale furnizorilor, ale oricăror parteneri contractuali sau alti destinatatari ai serviciilor societatii.

In acest context, interesul dumneavoastă pentru conformarea activitații la rigorile legislative privind gestiunea datelor cu caracter personal ne bucură, fapt pentru care vă prezentăm, pe scurt, câteva date referitoare la posibilitatea legală și necesară de externalizare a acestui serviciu:  

Primul pas în conformarea activității la rigorile GDPR este desemnarea responsabilului cu protecția datelor, cunoscut ca “ofiterul de date”.

La acest moment, nu exista angajati care sa aiba pregatirea necesară pentru a prelua, implementa și asuma raspunderea acestui ofițer.

Din fericire, GDPR a instituit dreptul legal al societații de a transfera (externaliza) sarcinile acestui ofițer unei firme specializate.

Curs GDPR (Responsabil Protecția Datelor) de Certificare DPO

Începe drumul spre spre a deveni un ofițer de protecție a datelor personale
de succes cu Infomedpro!

1500 Lei 500 Lei TVA inclus

Servicii de consultanță în implementarea GDPR

Află răspunsul la toate întrebările legate de GDPR și conformează-te
noilor reglementări.

Servicii pentru administrația publică

Standarde de Control Intern Managerial

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în orice entitate publică implică o serie de procese, activități și acțiuni care necesită asumarea de responsabilități, nominalizarea personalului responsabil și nu în ultimul rând stabilirea termenelor de realizare a activităților.

Site-uri internet

Realizare de website cu design profesional si utilizabil pe orice dispozitiv, cu un nivel de securitate ridicat pnetru instituții publice.

Managementul securității informațiilor

Protejarea informației de acces, utilizarea, divulgarea și distrugerea neautorizată în scopul asigurării continuității afacerii.