Consultanţă în achiziţii publice pentru autorităţi publice

De ce consultanță în achiziții publice?

  • Evitați neplacerile cauzate de pregatirea documentelor de calificare a ofertei tehnice.
  • Reduceți costurile de derulare a procedurii de achizitie.
  • Evitați neplacerile pe care le produce procedura de achizitie publica ce implica: elaborarea documentației de atribuire, inițierea si derularea procedurii de atribuire.
  • Beneficiati de consultanţa pe întreg parcursul derularii procedurilor de atribuire.
  • Beneficiati de promptitudinea şi calitatea serviciilor oferite privind intocmirea situatiilor financiar-contabile.

Servicii adresate autoritaţilor contractante

1. servicii de consultanţă în achiziţii publice:
– întocmirea programului anual al achiziţiilor publice;
– stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
– întocmirea documentaţiilor de atribuire;
– stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie a ofertanţilor şi întocmirea notelor justificative aferente;
– redactarea şi publicarea anunţurilor în SEAP;
– derularea procedurilor de achiziţie publică la termenele şi în condiţiile stabilite;
– redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de potenţialii ofertanţi;
– redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse;
– elaborarea procesului verbal de deschidere a ofertelor, a raportului procedurii de atribuire şi a comunicării rezultatului procedurii de atribuire către ofertanţi;
– întocmirea dosarului achiziţiei publice.
2. consiliere în derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
3. auditarea unei achiziţii publice desfăsurate – prin verificarea tuturor aspectelor legale privind derularea procedurii de achiziţie publică şi întocmirea dosarului achiziţiei publice.

Informatii utile

Experți în achiziții publice

Echipa noastra de experti vă oferă asistență și suport pentru activitățile de atribuire a contractelor de achiziţii publice

Consultanță achiziții

Oferta noastră poate fi gasită și în catalogul E-licitatie.ro.
Cod CPV: 79418000-7

Formare profesională

Organizăm cursuri/seminarii de o zi – dedicate autorităților contractante în domeniul achizițiilor publice.

Consultanţă în achiziţii publice pentru autorităţi publice

Doriți o ofertă personalizată?