Consultanţă privind implementarea Sistemului de Control Intern Managerial proceduri în cadrul instituțiilor publice

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în orice entitate publică implică o serie de procese, activități și acțiuni care necesită asumarea de responsabilități, nominalizarea personalului responsabil și nu în ultimul rând stabilirea termenelor de realizare a activităților.

Prin Ordinul nr. 600 din 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, conducătorul fiecărei entităţi publice dispune, ţinand cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi de standardele prevăzute in cuprinsul anexei nr. 1, măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi.

In cazul în care institutia dumneavoastra nu a implementat documentatia conform prevederilor legale menţionate, SC InfomedPro SRL vă oferă sprijinul printr-o ofertă tehnico-financiară la cel mai bun raport preț-calitate.

Documentația oferită de SC Infomed Pro SRL cuprinde proceduri operaționale și de sistem aferente fiecărui tip de activități procedurabile. Peste 100 de proceduri pentru fiecare tip de instituție publică.

INFOMED PRO CONSULTANTA SCIM

ȘTIAI …

Oferta SC Infomed Pro  SRL, este publicata si in catalogul SEAP

Firma: SC Infomed Pro SRL
Judet: Bihor
Denumire produs / serviciu / lucrare : Proceduri operationale Primarii cf Ord. 600/2018-Control Intern Managerial-SCIM
Denumire produs / serviciu / lucrare : Proceduri operationale Scoli cf Ord. 600/2018-Control Intern Managerial-SCIM
Cod CPV:  79411000-8 Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

Detalii

Orar: L-V 09-17
Telefon: 0771 579 050
Email: [email protected]

Consultanţă implementare control intern managerial conform Ordinului nr.600/2018

Doriți o ofertă personalizată?

Contactați-ne acum !