Curs GDPR (Responsabil Protecția Datelor) de Certificare DPO

Începe drumul spre spre a deveni un ofițer de protecție a datelor personale
de succes cu Infomedpro!

1500 Lei 500 Lei TVA inclus

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Despre Cursurile DPO organizate de Informedpro

Cursurile DPO organizate de InfomedPro reprezintă un program de instruire, perfecționare, responsabilizare și certificare în calitate de Date Protection Officer(DPO), în conformitate cu prevederile noului Regulament.

Art. 37, alin. 5 – GDPR prevede că DPO ( Responsabil cu Protecția Datelor Personale) ” este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștițelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacităților de a îndeplini sarcinile unui DPO.”.

În cadrul cursului de certificare DPO, trainerii noștri vă vor transmite informațiile și cunoștințele necesare cu privire la abordarea și implementarea Regulamentului European 679/2018, care vă vor servi pentru a activa ca DPO în cadrul entității dumneavoastră, sau în cadrul oricărei companii, ca DPO Externalizat.

Durata: 1 zi

Locația: Oradea

Data: 15.03.2019

Condiții de participare:

Bonus: 10 documente utile în activitatea GDPR

Ce veți învăța în urma participării la acest curs?

Participând la cursul de certificare DPO vei aprofunda normele GDPR și vei învăța ce presupune modul de gestiune și prelucrare a datelor, conform politicilor și procedurilor Regulamentului GDPR. Mai exact veți deprinde/ îți vei consolida următoarele competențe:

 • Evaluarea și monotorizarea documentelor privind impactul asupra datelor cu caracter personal;

 • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal;

 • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;

 • Colectarea, procesarea, stocarea și stergerea datelor cu caracter personal;

 • Respectarea confidențialității datelor cu caracter personal;

 • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficicatiții sistemului de management al securității informației, identificarea breșelor de securitate și rezolvarea lor, precum și emiterea de recomandări, atunci când sunt necesare;

 • Oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal;

 • Soluționarea cererilor de modificare/ ștergere a datelor personale stocate în cadrul entității;

 • Monitorizarea modalității în care entitatea a implementat și respectat cerințele impuse de GDPR;

 • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

Principalele motive pentru a urma cursul nostru de
protecția datelor cu caracter personal

Tematica adaptată pentru 2019

Pentru cursul de certificare DPO tematica a fost adoptată conform noutăților legislative pentru anul 2019, fiind cuprinsă din:

 • Regulamentul European GDPR 679/2016 și noutățile acestuia versus Legea 677/2001.
 • Responsabilul cu protecția datelor – Cine poate fi desemnat în calitate de DPO? Este obligatorie numirea unui DPO (intern sau extern) ? Cerințe pe care trebuie să le întrunească pentru a fi DPO? Rolul DPO.
 • Principiile care vizează drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor și condițiile în care consimțământul persoanei vizate poate reprezenta temeiul pentru prelucrarea legală a datelor personale.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal și sancțiunile nerespectării prevederilor Regulamentului.
 • Cazuri practice și sesiune de întrebări.

Cunoștințe de valoare dobândite la terminarea cursului

În urma finalizării cursului GDPR pentru obținerea calificării ca Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal – cod COR 242231 organizat de InfomedPro veți dobândi urmatoarele cunoștințe de valoare și deprinderi necesare implementării cerințelor impuse de GDPR:

 • evaluarea și monitorizarea documentelor privind impactul asupra datelor cu caracter personal;
 • informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;
 • colectarea, procesarea, stocarea și ștergerea datelor cu caracter personal;
 • conceperea programului de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul entității;
 • respectarea confidențialității datelor cu caracter personal;
 • monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației, identificarea breșelor de securitate și rezolvarea lor, precum și emiterea de recomandări, atunci când sunt necesare;
 • analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • soluționarea cererilor de modificare/ștergere a datelor personale stocate în cadrul entității;
 • monitorizarea modalității în care entitatea a implementat și respectă cerințele impuse de GDPR;
 • gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Certificare GDPR/DPO

Una dintre cele mai importante schimbări cu care vine noul Regulament GDPR este necesitatea desemnării unui responsabil cu protecția datelor ( Data Protection Officer – DPO), care să dețină cunoștințele de specialitate și competențele necesare pentru implementarea și monitorizarea aplicării procedurilor și politicilor impuse de GDPR.

Certificarea DPO oferită de InfomedPro permite cursanților ca, din momentul promovării cursului, să dobândeascaă expertiza și abilitățile necesare pentru a identifica riscurile ce pot avea un impact negativ asupra entității, de a oferi recomandări utile și de a implementa strategiile și soluțiile corecte, pe baza celor mai bune practici, cerințe și principii GDPR.

Abordarea pe larg a fiecărui subiect GDPR

În cadrul Cursului GDPR – certificare DPO trainerii noștri vor aborda pe larg fiecare subiect GDPR, oferindu-vă răspunsuri la toate întrebările, precum și cazuri practice în care se aplică noțiunile și informațiile teoretice prezentate în cadrul cursului, conform tematicii aferente.

Explicarea Rolului unui DPO în diferite situații

Rolul unui DPO (Data Protection Officer-Responsabil cu Protectia Datelor) este dezbatut pe larg în cadrul Capitolului IV, Secțiunea 4 din Regulamentul GDPR. Cine poate deveni un DPO, ce calificări și experiență trebuie să aibă, sunt întrebări al caror răspuns se regăsește în ART 37 din prezentul regulament.

Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor reprezintă un pas necesar în procesul de conformare la noile reglementări, acesta având un rol obligatoriu în toate instituțiile publice, și este recomandat în alte organizații, fie ele chiar și non-profit.

Primirea unui răspuns la orice întrebare legată de GDPR

Scopul acestui curs de certificare DPO este acela de a forma noi specialiști care să dețină competențele și abilitățile necesare îndeplinirii cerințelor referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Printre beneficiile pe care le aveți în urma participării la curs veți putea primi raspunsurile la orice întrebări/nelămuriri cu privire la aplicarea și implementarea normelor GDPR.

Aveți întrebări? Nu ezitați să ne contactați!

Conținutul și structura cursului GDPR

Lecția 1: Noțiuni introductive cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, drepturile și obligațiile organizației și ale persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal  

 • Veți dobândi competențe în vederea informării organizației și a persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației în vigoare.
 • Cuprinde informații generale despre fundamentele GDPR, domeniul de aplicare material și teritorial al GDPR, cui se aplică, ce reprezintă DPO și care sunt codurile de conduită, precum și drepturile persoanelor vizate (dreptul de a fi informat/de acces/la rectificare/de stergere/de a restricționa procesarea/la portabilitatea datelor/de a obiecta).

Lecția 2: Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă procedurile și cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea acestora în cadrul entității

 • Veți dobândi abilități și cunoștințe în vederea monitorizării modului de implementare GDPR în cadrul entității, precum și pentru asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Cuprinde informații despre procedurile GDPR: care sunt datele cu caracter personal, principiile GDPR, legalitatea prelucrării datelor, securitatea și stocarea datelor personale, politici pentru protecția datelor, prelucrarea categoriilor speciale de date, breșe de securitate, conformarea GDPR.

Lecția 3: Relația cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal (ANSPDCP). Instrumente și situații specifice

 • Veți deprinde competențe în vederea gestionării relației cu autoritatea de supravegere în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
 • Cuprinde informații generale despre ANSPDCP precum și despre relația DPO cu Autoritatea de supraveghere.

Lecția 4: Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea DPO

 • Veți obține abilitățile și competențele privind respectarea principului obiectivității în GDPR, precum și gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice GDPR.
 • Cuprinde informațiile cu privire la: desemnarea și rolul DPO, accesibilitatea și localizarea DPO, poziția și sarcinile responsabilului cu protecția datelor, conflictul de interese, competențele profesionale și nivelul de expertiză necesar.

Lecția 5: Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate de responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

 • Veți avea nivelul de expertiză și competențele necesare pentru a emite recomandări și pentru a oferi asistență de specialitate entității cu privire la interpretarea și implementarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Cuprinde informațiile despre monitorizarea periodică și sistematică precum și despre implementarea efectivă a GDPR.

Lecția 6: Managementul riscului și securitatea informației

 • Veți dobândi nivelul de expertiză necesar monitorizării aplicării instrumentelor și metodelor de imbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației, și pentru analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Cuprinde informații despre:
  • transferul datelor cu caracter personal UE/non UE;
  • schimbări aduse de noul regulament;
  • riscuri care pot afecta implementarea cerințelor impuse de GDPR;
  • sancțiuni și amenzi pentru nerespectarea/neimplementarea GDPR;
  • siguranța umană și cibernetică în vederea protecției datelor preluate de entitate;
  • situații practice.

De ce InfomedPRO?

InfomedPro este partenerul dumneavoastră de încredere în vederea implementării cu succes a cerințelor GDPR, dar și pentru a dobândi calitatea de Data Protection Officer (DPO) în cadrul entității dumneavoastră sau în cadrul unei alte entități, ca DPO extern. Venim în întâmpinarea dumneavoastră cu experiență și cunoștințele de specialitate dobândite de trainerii noștri care au un nivel ridicat de expertiză în domeniul GDPR, și vă oferim suportul teoretic și practic necesar deprinderii competențelor pentru îndeplinirea rolului DPO.

Ce mai aștepți?

Înscrie-te la curs

Resurse adiționale utile

Schimbările aduse de GDPR pentru responsabilii cu protecția datelor (DPO) în 2019

Una dintre noutățile aduse de GDPR este aceea că toate instituțiile publice (exceptând instanțele de judecată), companiile a caror activitate principală constă în operațiuni de prelucrarea a datelor care necesită o monitorizare periodică și sistematică pe scară largă a persoanelor vizate, precum și companiile care prelucrează, pe scară largă, categorii speciale de date sunt obligate (conform art. 37) să angajeze un responsabil cu protecția datelor (DPO) sau să externalizeze serviciul în baza unui contract.

În practică, majoritatea entităților procesează, mai mult sau mai puțin, date cu caracter personal în interes propriu(datele angajaților, datele clienților/furnizorilor persoane fizice) sau în interesul altor companii (bănci, campani de marketing etc.), motiv pentru care este recomandat ca în cadrul oricărei entități să existe un DPO intern/extern.

Sancțiunile și amenzile prevăzute de GDPR

Nerespectarea GDPR poate atrage mai multe tipuri de sancțiuni, inclusiv amenzi consistente de până la 2% din cifra de afaceri/2 milioane de euro sau până la 4% din cifra de afaceri/20 milioane de euro.

În plus, conform articolului 82 din prezentul regulament “Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări a prezentului Regulament are dreptul să obțină despăgubiri de la operator sau de la persoana împuternicită de operator pentru prejudiciul suferit“.

Conform Codului Penal pot fi aplicate urmatoarele sancțiuni în urma nerespectării GDPR:

 • art. 249 Frauda informatică: Introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, restricţionarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
 • art. 362 Alterarea integritatii datelor informatice: Fapta de a modifica, şterge sau deteriora date informatice ori de a restricţiona accesul la aceste date, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Cursurile organizate de Infomedpro se adresează în special persoanelor aflate în zonele din vestul țării

Accesați pagina dedicată zonei în care vă aflați:

Fă următorul pas în a deveni un DPO de succes!

Înscrie-te la curs