Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritară 11

Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor.

Obiectivul specific 11.1

Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari.

Obiectiv

Sprijin pentru mediul de afaceri în scopul de a dobândi independență energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor și construcțiilor industriale/prestărilor de servicii precum și celor specifice proceselor tehnologice cât și pentru producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.

Finanţare program

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 100.000.000 euro, echivalent a 495.000.000 lei (la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 85.000.000 euro, echivalentul a 420.750.000 lei, finanțare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 15.000.000 euro, echivalentul a 74.250.000. lei, contribuția națională prin bugetul de stat.

În cadrul prezentului apel, pentru toate categoriile de investiții menționate la secțiunea 1.3.1 din cadrul prezentului ghid, coroborat cu categoriile de cheltuieli/intervenţii eligibile de la secțiunea 1.3.2, valoarea minimă este de 50 000 euro și maximă de 200.000 euro.

Solicitanți eligibili

A. IMM-urile şi microîntreprinderile, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014.

B. Întreprinderile mari, cu excepţia întreprinderilor cu activităţi enumerate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în anexa I la Directiva 2003/87/CE.

Categorii de activități/cheltuieli eligibile

I. Investiţii în măsuri de eficienţă energetică şi de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de producţie, de servicii ale IMM-urilor şi întreprinderilor mari, prin intervenţii la anvelopa clădirii, şarpante, învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor şi construcţiilor anexe. De asemenea sunt permise intervenţii la sistemele de utilităţi ale clădirilor, precum şi achiziţii de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor şi construcţiilor anexe.

II. Investiţii în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie al IMM-urilor şi întreprinderilor mari, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Investiţii în măsuri de eficienţă energetică la nivelul unităţilor de cogenerare, trigenerare existente sau noi la momentul depunerii cererii pentru finanţare, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creşterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului;

IV. Investiţii pentru reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării şi eficientizării consumului de energie la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei – EMS – care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra şi analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date şi va eficientiza consumul de energie în timp real.

Achiziţionarea de echipamente, utilaje, dotări specifice care fac parte din procesul de producţie/servicii respectiv din activitatea economică de bază a întreprinderii este posibilă dacă prin acestea se înlocuiesc echipamente, utilaje, dotări specifice cu consum de energie sporit şi prin această măsură se obţine o reducere a consumului specific de energie faţă de consumul iniţial.

Perioada de implementare

Până la 31.12.2023

Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru mai multe detalii si analiza eligibilităţii dumneavoastră

Punct de lucru

Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea

Orar

Luni – Vineri  08:00 – 16:30