PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL INFOMED PRO

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

  • Data de contact:
    • Nume și prenume: POGAN Mariana
    • Funcția: Expert DPO
    • Email: dpo@infomedpro.ro
    • Telefon: 0771 054 614
Politica de confidențialitate
Politica de cookie
Notificare utilizare date
Modifică consimțământul

SC Infomed Pro SRL, cu sediul în Oradea, strada Dobrestilor nr.4, bl.PC10, ap.8, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți documentele de mai jos cu atenție.