FORMULAR SNA

Acest formular este realizat în vederea completării corecte și în timp a documentației aferente implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul instituției.

Vă rugăm să îi acordați importanța cuvenită.

ATENȚIE !!! Termenul de predare a documentației curge de la momentul primirii răspunsurilor la TOATE întrebarile din formular.


Proceduri de sistem

 • Protecția avertizorului de integritate
 • Securitatea și funcționarea sistemului informatic
 • Hărțuirea la locul de muncă
 • Soluționarea conflictelor de muncă
 • Politica internă privind avertizarea în interes public
 • Monitorizarea performanțelor angajaților
 • Delegarea competențelor
 • Arhivarea documentelor
 • Comunicarea informațiilor de interes public și transparență decizională
 • Conflict de interese
 • Pantouflage
 • Funcții sensibile
 • Formarea profesională
 • Incompatibilități
 • Prevenirea faptelor de corupție
 • Declararea cadourilor
 • Semnalarea neregulariților

procedură de sistem privind activitatea comisiei de disciplină;

procedură de sistem privind activitatea consilierului de etică;

Proceduri operaționale

 • Cercetare disciplinară a angajaților
 • Elaborarea, aprobarea și difuzare fisă de post
 • Evaluarea performantelor profesionale ale personalului
 • Planual anual al achizitiilor publice
 • Aprovizionarea cu materiale, consumabile, alte bunuri și consumabilele acestora
 • Achiziție directă
 • Angajare pe perioadă determinată
 • Completare, transmitere, publicare declarații de avere și interese
 • Elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli
 • Identificarea si gestionarea abaterilor
 • Inregistrarea in contabilitate a sumelor primite din donație și sponsorizări
 • Asigurarea Legalității actului  decizional
 • Monitorizarea respectării normelor de conduită și raportare
 • Organizarea concursurilor de angajare
 • Transmiterea informațiilor de interes public