Cursuri de formare profesională pentru autorităţi publice

Servicii adresate autoritaţilor contractante

SC INFOMED PRO SRL, furnizor de formare profesionala autorizat de Autoritatea Nationala de Calificari, are deosebita plăcere de a vă invita să participați la programele de perfecționare adresate funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică.

Prin programele ofertate, ne propunem să asigurăm dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale participanţilor în domeniile tematice vizate, utilizând cele mai moderne metode de formare.

Oferta de cursuri este realizata tinand cont de urmatoarele acte normative specifice domeniului:

  •  Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 – certificate de absolvire eliberate de Autoritatea Naţională pentru Calificare (ANC, fost CNFPA);
  •   H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici – certificate de participare din parte furnizorului de formare.
  • Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  nr. 762/31.03.2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administrația publică

Cursuri de formare

Programele de perfecţionare organizate de firma nostră sau în colaborare cu alți furnizori de formare se adresează funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice – persoane implicate direct sau indirect în activităţi vizate de tematica programului, precum şi altor persoane interesate de domeniile tematice respective.

Cursuri de formare profesională pentru autorităţi publice

Doriți o ofertă personalizată?

Contactați-ne acum !