Finanţare PNRR

Componenta 12

Sănătate

Denumire program

Programul Naţional de Redresare si Rezilienţă, Componenta 12 – Sănătate

INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară

Obiectivul Programului

Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul mic (inclusiv zone marginalizate/defavorizate și inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz).

Dotarea va cuprinde: aparatură de laborator de tip ”point of care”, echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical; vor fi alocate, de asemenea, fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice.

Finanţare program

Investiția are un buget total de 887.723.775 lei (fără TVA) echivalent a 180.450.000 € (fără TVA) și se va realiza prin 2 metode:

Rata de finanțare: 100%

Nu este necesară contribuție proprie din partea aplicantului

Solicitanţi de finanţare eligibili

Aplicanții pot fi orice entitate publică sau privată care are în componență cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) care au contract cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. În situația în care:

  • Medicul/ii de familie are/au personalitate juridică (persoana fizică independentă, societate comercială etc), aplicantul eligibil este reprezentat de medicul de familie prin forma juridică pe care o deține;
  • Medicul/ii de familie are/au contract de muncă sau orice altă dispoziție legală cu o entitate cu personalitate juridică, aplicantul eligibil este reprezentat de entitatea care a încheiat contractele de muncă cu medicii de familie.

Categorii de activităţi/cheltuieli eligibile

Sunt considerate activităţi eligibile cele efectuate pentru:

A. Componenta echipamente presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe (dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de 222.115 lei fără tva echivalentul a 45.150 euro fără tva;
Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică centralizată în vederea achiziționării echipamentelor/dotărilor menționate în Anexa 2 – Listă echipamente/dotări pentru cabinete. Beneficiarul va transmite o solicitare pentru livrarea echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile înainte de intervalul săptămânal pentru livrare solicitat.

B. Componenta renovare sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiarului în valoare de maxim 73.792 lei fără tva echivalentul a 15.000 de euro fără tva.

Sunt acceptate doar lucrările de renovare care nu implică obținerea unei autorizații de construcție.

  1. Amenajări interioare: tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare; b) Instalații și sanitare: reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare de apă, electricitate, termice, canalizare și sanitare;
  2. Amenajări exterioare: reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, alte finisaje exterioare atunci când nu se schimbă aspectul inițial sa;
  3. Eficiență energetică: lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice în interior și înlocuirea tâmplăriei exterioare atunci când nu se schimbă aspectul, culoarea sau golul acestora;
  4. Reparații la învelitoare: reparații la acoperișuri, învelitori respectiv lucrări de hidroizolație atunci când nu se schimbă forma acestora;
  5. Energie Regenerabilă: montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere respectiv de producere a energiei electrice din surse regenerabile/eficiente energetic

Condiţii imobil:

  • este liber de orice sarcini și interdicții care pot afecta implementarea proiectului;
  • nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
  • nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie de drept comun.

Perioada de implementare

Perioada de desfăşurare a activităților proiectului nu depășește 15 mai 2023.

Înscriere

Data de începere a depunerii de proiecte în platformă: 14 AUGUST 2022.

Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru mai multe detalii si analiza eligibilităţii dumneavoastră

Punct de lucru

Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea

Orar

Luni – Vineri  08:00 – 16:30