Curs SCIM

Curs online implementare Control Intern Managerial-SCIM

Având în vedere faptul că, controlul intern managerial nu este doar o noțiune generală, o doctrină sau o multitudine de rapoarte şi tabele de completat ci un ansamblu de instrumente eficiente prin care poate fi condusă o entitate publică, vă propunem să parcurgeți acest curs online Implementare Control Intern Managerial-SCIMavând ca obiectiv implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul entităţilor publice la nivel central și local.

Cumpără cursul SCIM acum

Vă propunem un curs interactiv , ușor de parcurs și asimilat de către orice angajat al instituțiilor publice !

Parcurge Capitolul GRATUIT

Iti oferim posibilitatea de a parcurge un modul GRATUIT pentru a te convinge de usurinta de parcurgere si asimilare a suportului de curs

Cuprins Curs SCIM – Online

 INTRODUCERE

 • Scurt istoric
 • Controlul intern managerial
 • Beneficiile și limitele sistemului de control intern managerial
 • Cerințele sistemului de control intern managerial
 • Legislație
 • Definiții

 ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN ENTITĂȚILE PUBLICE

 • Obiectivele sistemului de control intern managerial
 • Structura organizatorică necesară implementării sistemului de control intern managerial
 • Responsabili şi atributii în domeniul SCIM
 • Documente specifice utilizate în procesul de implementare, dezvoltare, evaluare și raportare a sistemului de control intern managerial
 • Diagrama de proces privind activitatea Comisiei de Monitorizare
 • Instrumentar specific sistemului de control intern managerial
 • Mecanisme de lucru la nivelul entităților publice centrale și locale

 ETAPELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

 • Stabilirea obiectivelor generale și specifice
 • Stabilirea activităților și procedurilor
 • Identificarea și gestionarea riscurilor
 • Modalități de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
 • Managementul documentelor
 • Stabilirea sistemului de monitorizare a desfășurării activităților
 • Autoevaluarea realizării obiectivelor
 • Elaborarea programului de pregătire profesională pentru implementarea sistemului de control intern managerial
 • Fișe de standarde

 EVALUAREA ȘI RAPORTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

 • Autoevaluarea stadiului implementării sistemului de control intern managerial la nivelul compartimentului
 • Autoevaluarea stadiului implementării sistemului de control intern managerial la nivelul entității publice
 • Evaluarea sistemului de control intern managerial la nivelul entităților publice centrale, ordonatori principali de credite
 • Situații centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
 • Raport anual al entității publice asupra stadiului implementării sistemului de control intern managerial
 • Raportarea stadiului implementării sistemelor de control intern managerial, la nivelul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetului oricărui fond special

 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI