Regulamentul UE privind libera circulație a datelor fără caracter personal

//Regulamentul UE privind libera circulație a datelor fără caracter personal

Regulamentul UE privind libera circulație a datelor fără caracter personal

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 303 din data de 28 noiembrie 2018, a fost publicat Regulamentul (UE) 2018/1807 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind un cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană.

Pe fondul accelerării digitalizării economiei, a unor motive de securitate juridică și necesității unor condiții de concurență echitabile în Uniune ca set unic de norme pentru toți participanții la piață, expansiunii internetului obiectelor, inteligenței artificiale și învățarea automatizată, creerii unui cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniune și a fundamentului pentru dezvoltarea unei economii bazate pe date și sporirea competitivității industriei Uniunii, a fost adoptat prezentul regulament.

Scop

Asigurarea liberei circulații a datelor, altele decât datele cu caracter personal, în cadrul Uniunii, prin stabilirea de norme privind cerințele de localizare a datelor, disponibilitatea datelor pentru autoritățile competente și portarea datelor pentru utilizatorii profesioniști.

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor electronice, altele decât datele cu caracter personal, în Uniune, care:
– este furnizată ca serviciu utilizatorilor ce își au reședința ori au sunt stabiliți în Uniune, indiferent dacă furnizorul de servicii este stabilit sau nu în Uniune; sau
– este efectuată de o persoană fizică sau juridică ce își are reședința ori este stabilită în Uniune pentru propriile sale nevoi.

În cazul unui set de date compus atât din date cu caracter personal, cât și din date fără caracter personal, prezentul regulament se aplică părții din set cu date fără caracter personal. În cazul în care datele cu caracter personal și cele fără caracter personal dintr-un set de date sunt legate între ele în mod indisolubil, prezentul regulament nu aduce atingere aplicării GDPR.

Prezentul regulament, reglementează următoarele:
– libera circulație a datelor în cadrul Uniunii;
– disponibilitatea datelor pentru autoritățile competente;
– portarea datelor;
– procedura de cooperare între autorități;
– evaluare și orientări.

Regulamentul nu se aplică activităților care nu intră sub incidența dreptului Uniunii și nu aduce atingere actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la organizarea internă a statelor membre și care atribuie în rândul autorităților publice și al organismelor de drept public.

Intrarea în vigoare: 17 decembrie 2018.

SURSĂ ARTICOL : WWW.JURIDICE.RO

2018-12-10T10:58:10+00:00decembrie 10th, 2018|GDPR|0 Comments
X